Használati Feltételek


Kérjük, mielőtt használja az árumagazin.hu weboldalon található szolgáltatást, szíveskedjen átolvasni a Használati Feltételeket, mert az oldal használatával Ön automatikusan elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti a Használati Feltételekben leírtakat. Amennyiben nem ért egyet a Használati Feltételekben megfogalmazottakkal, abban az esetben ne használja az árumagazin.hu weboldalon található szolgáltatást. A Pronetkom Kft., mint az árumagazin.hu weboldal üzemeltetője fenntartja magának a jogot az oldalon szereplő Használati Feltételek egyoldalú módosítására.

Az árumagazin.hu weboldalt üzemeltetője a Pronetkom Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság.
Pontos, jogszabályok által meghatározott adatai:

A cég rövidített elnevezése: Pronetkom Kft.
Székhely: 4244 Újfehértó, Madách utca 21.
Számlavezető bank: Takarékbank Zrt.
Számlaszám: 68800013-00654317
Adószám: 23404797-1-15
Nyilvántartási szám: 6617263
A cég elektronikus elérhetősége: info[@]arumagazin.hu
Cégjegyzékszáma: 15-09-077797 nyilvántartásba vette a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság, mint Cégbíróság
Adatkezelési nyilvántartási azonosító: NAIH-55204/2012.
Kapcsolattartó: Pocsalyi László

(továbbiakban Szolgáltató)

Tárhelyszolgálató adatai:
Üzemeltető: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.
Bankszámlaszám: 10702215-48381002-51100005 (CIB Bank Zrt.)
Székhely: 1144 Budapest, Ormánság u 4.
Cégjegyzékszám: 01-09-909968
Adószám: 14571332-2-42
E-mail: support[kukac]tarhely.eu

A szolgáltatás igénybevételének feltételei

Az árumagazin.hu weboldalon található szolgáltatás igénybevételével a felhasználó elfogadta az árumagazin.hu weboldalon található Használati Feltételeket és magára nézve érvényesnek tekinti. A felhasználó elfogadja, hogy az árumagazin.hu oldalon található árak, információk technikai okokból néhány esetben eltérhetnek a termékeket forgalmazó webáruházban feltüntetett áraktól.

A szolgáltatás köre

A felhasználó (böngésző) ingyen használhatja az árumagazin.hu weboldalon található szolgáltatást. A Szolgáltató csupán díjmentes információt szolgáltat a felhasználók számára. Az árumagazin.hu internetes portál használatával nem jön létre szerződéses viszony a Szolgáltató és a felhasználó között a weboldalon található termékeket illetően. Az árumagazin.hu weboldalon található termékek nem a Szolgáltató tulajdonában vannak, ezért az oldalon található termékekért, árakért, ajánlatokért, termékismertetőkért és egyéb információkért felelőségett, garanciát és jótállást a Szolgáltató nem vállal. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az árumagazin.hu oldalon található termékeket forgalmazó webáruházak működéséért, illetve azért, hogy a webáruházak által forgalmazott termékek az árumagazin.hu oldalon található feltételekkel megvásárolhatók a forgalmazó által üzemeltetett webáruházban. A Szolgáltató felhívja minden felhasználó figyelmét, hogy az oldalon található információk elírást tartalmazhatnak, ezért az oldalon található információk csak tájékoztató jellegűek. A Szolgáltató minden szükséges intézkedést megtesz az esetlegesen felmerülő hibák, hiányosságok legrövidebb időn belüli korrigálásához. A honlapon található esetleges hibák észlelése esetén az alábbi címre várjuk üzenetét info[@]arumagazin.hu.
A Szolgáltató az oldalon található bármely termékekkel kapcsolatban felmerülő hibákért, közvetlen, vagy közvetett, eseti, vagy egyéb károkért nem vonható felelősségre, kárpótlásra.

Árak

Az árumagazin.hu internetes oldalon található termékek árai a mindenkor hatályos törvény által meghatározott általános forgalmi adót tartalmazza. Az árumagazin.hu oldalon feltüntet árak nem minden esetben tartalmazzák a szállítás díját, erről a terméket forgalmazó webáruházban kaphat részletes információt. Az árumagazin.hu weboldalon a webáruházak által az árumagazin.hu oldal számára bocsátott legfrissebb adatok vannak feltüntetve. Az árumagazin.hu árösszehasonlító oldalon található árakat, információkat, termékeket folyamatosan frissítjük, de technikai okokból előfordulhat, hogy a Szolgáltató számára bocsátott adatbázisok beolvasása során keletkezett késleltetés miatt az árumagazin.hu oldalon található árak, információk nem egyeznek a terméket forgalmazó webáruház oldalán található árakkal, információkkal, termékekkel. Ezért ajánlott minden esetben a terméket forgalmazó webáruház oldalán tájékozódni a megvásárolandó termék áráról és egyéb paramétereiről. Amennyiben az árumagazin.hu oldalon található termékár nem egyezik meg az adott terméket forgalmazó webáruházban található termékárral, akkor az info[@]arumagazin.hu email címen értesítsen bennünket.

Véleménynyilvánítás

Mivel nekünk minden vásárló/felhasználó véleménye fontos, ezért lehetőséget nyújtunk a felhasználóink számára, hogy az árumagazin.hu oldalon megjelenő termékeket értékelje és véleményezze. Ön értékelésével és véleményével hozzájárul az oldalunkon található webáruházak által nyújtott szolgáltatás minőségének megismeréséhez.
A hozzászólások valóságtartalmáért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. Amennyiben valamely hozzászólás a Szolgáltató - vagy más harmadik személy - jogát, érdekét sérti, illetve közérdeket sérthet, azt a Szolgáltató indoklás nélkül törölheti.

Kérjük, a vélemény megírásakor a következőket vegye figyelembe:
• A hozzászólásban a termékkel, vagy webáruházzal kapcsolatos tapasztalatiról tárgyilagosan nyilatkozzon, kerülje a trágár, sértő kifejezéseket, vádaskodást, feltételezést.
• Az elküldött hozzászólások oldalunkon történő folyamatos megjelenéséről saját belátás szerint döntünk, jogi út kizárva.

Adatkezelési Nyilatkozat

Pronetkom Kft. (4244, Újfehértó Madách Imre utca 21) a továbbiakban: Szolgáltató, mint Adatkezelő kijelenti, hogy az általa üzemeltetett weboldal működésével kapcsolatos adatkezelése a jelenleg hatályos jogszabályban előírtaknak megfelel. A felhasználók adatainak kezelésekor az alábbi hatályos jogszabályok figyelembevételével és betartásával járunk el.
• Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény;
• Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény;
• Az 2001.évi CVIII., az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról rendelkező törvény;
• Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény;
• Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. CXII törvény (a továbbiakban: Infotv.)
Jelen Adatkezelési Nyilatkozat célja, hogy az árumagazin.hu weboldal szolgáltatását igénybe vevő felhasználó, a szolgáltatás során megadott és a weboldal üzemeltetői (Adatkezelő) számára hozzáférhetővé vált személyes adatok és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza.
Jelen Nyilatkozat hatálya kizárólag az oldal használatához szükséges, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokra terjed ki, rendelkezései nem vonatkoznak arra az esetre, ha valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait vagy azok egy részét az oldalon vagy az oldal közvetítésével.

Adatok

Az árumagazin.hu weboldalon bizonyos szolgáltatások használata során olyan adatokat is megadhatnak, amelyek a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény alapján személyes adatnak minősülnek, így azok kezelésére ezen jogszabály rendelkezései az irányadók.
Személyes adatnak minősül bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális, vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet. [2011. évi CXII. törvény] A felhasználói megrendelés során megadott adatok közül kizárólag a név és az e-mail cím tekinthető bizonyos feltételek fennállása esetén (pl. a név és e-mail cím valós) személyes adatnak.

Az adatkezelés jogalapja

Felhasználó önkéntes hozzájárulása, hogy a weboldal használata közben megadott személyes adataik felhasználásra kerüljenek, illetve az Infotv. 5. § (1) bekezdése és a 2001. évi CVIII. Törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja kizárólag a felhasználókkal történő kapcsolattartás megkönnyítése, adott esetben bizonyos szolgáltatások személyre szabott nyújtása.

Hozzájárulás az adatkezeléshez

A felhasználó hozzájárul, hogy az Adatkezelő, - a Pronetkom Kft. - az adatait kezelje.

Adatbiztonság

Az Adatkezelő törekszik minden tőle elvárható intézkedést megtenni annak érdekében, hogy az általa használt számítástechnikai rendszerek biztonságát megvalósítsa, különös tekintettel az oldalon tárolt adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozására.

A felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai

A Felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését.
A Felhasználó a személyes adatainak törlését, vagy módosítását, illetve adatkezeléssel kapcsolatos információkat az alábbi módon kérheti:
E-mailen: info[@]arumagazin.hu
Postai úton: 4244, Újfehértó Madách Imre utca 21.
A Felhasználó kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés jogalapjáról, céljáról, időtartamáról. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, megadni a tájékoztatást. A felhasználó bármikor kérheti adatai helyesbítését, illetve módosítását, törlését. Szolgáltató tiszteletben tartja és megóvja a személyes adatokat. Az adatok felhasználása az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának értelmében történik.
Szolgáltató minden tőle elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonságos megőrzéséért, de nem vállal felelősséget természeti csapás, bűncselekmény, vagy egyéb elháríthatatlan okból bekövetkező adatvesztésért, megrongálódásért, vagy illetéktelen személyek általi hozzáférésért.

Cookie kezelés

A weboldal használat során az Üzemeltető kisméretű, a felhasználóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adatfájlokat (cookie) telepít a felhasználó számítógépére adatfeljegyzés, a felhasználó azonosítása, a felhasználó további látogatásainak megkönnyítése. Az adatfájlok használata során az Üzemeltetőhöz került adatokat az Üzemeltető nem kapcsolja az adott felhasználó azonosító adataihoz. Az ún. session cookie-k a cookie-kben beállított határidő végével automatikusan törlődnek.

Az Üzemeltetőnek nem szükséges a felhasználó hozzájárulása az alábbi cookie-k használat során:

A jelszóval védett munkamenethez használt cookie;
A bevásárlókosárhoz használt cookie;
Biztonsági cookie-k;

A Felhasználó a böngészőjében beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha az Üzemeltető cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén, illetve a cookie-k küldését bármikor megtilthatja.
Felhívjuk a felhasználók figyelmét, hogy a cookie-k el nem fogadásával bizonyos oldalak vagy funkciók nem működnek megfelelően, valamint lehetséges, hogy a felhasználó nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez. A felhasználónak lehetőségük van a cookie-kat törölni az Eszközök/Beállítások menüben, általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

Jogorvoslat

Felhasználó adatinak nem jogszerű kezelése/felhasználása esetén panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Felelősség

A Szolgáltatáshoz kapcsolódóan az árumagazin.hu oldalon található információk tájékoztató jellegűek. Az információk pontosságáért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. A Szolgáltató az oldalon található bármely termékekkel kapcsolatban felmerülő hibákért, közvetlen, vagy közvetett, eseti, vagy egyéb károkért nem vonható felelősségre, kárpótlásra. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az általa nyújtott szolgáltatás részét képző bármely közzétett információ által bekövetkezett vélt, vagy valós veszteségekért, károkért, beleértve az elmaradt profitot.

Panaszkezelés

Felhasználó a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos panaszait az alábbi elérhetőségeken tudja bejelenteni:
Levelezési cím: 4244, Újfehértó Madách Imre utca 21
Telefonszám: +36308698854
Email cím: info[@]arumagazin.hu

© 2013-2022 - ÁRUmagazin árösszehasonlító